30-12-2023 சென்னையில் நடைபெற்ற ஹைக்கூ விழாவில் அமரன் ஹைக்கூ விருதுபெற்ற மதுரை வந்த கவிஞர் இரா.இரவி அவர்களுக்கு சமுக ஆர்வலர் தேசியமணி அவர்கள் இன்று 31.12.2023 இன்று காலையில் பயனாடை அணிவித்து மகிழ்ந்த போது

கருத்துகள்