சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் இலக்கியம் வளர்க்கும் புரவலர்,கவிபேரரசு வைரமுத்து அவர்களின் நெருங்கிய நண்பர்,வெற்றித் தமிழர் பேரவையின் மதுரை தலைவர் , பொறியாளர், ஜவகர் அசோசியேட்ஸ் உரிமையாளர், பண்பாளர்,இனிய நண்பர் ஜ. சுரேஷ் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் .நீங்களும் வாழ்த்துங்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் இலக்கியம் வளர்க்கும் புரவலர்,கவிபேரரசு வைரமுத்து அவர்களின் நெருங்கிய நண்பர்,வெற்றித் தமிழர் பேரவையின் மதுரை தலைவர் , பொறியாளர், ஜவகர் அசோசியேட்ஸ் உரிமையாளர், பண்பாளர்,இனிய நண்பர் ஜ. சுரேஷ் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் .நீங்களும் வாழ்த்துங்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்