படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் / இலையும் குடையானது / சிறுமிக்கு !

கருத்துகள்