நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிறுவன மேலாளர் இனியநண்பர் கிருஷ்ண மூர்த்தி அவர்களுக்கு கட்டுரைக் களஞ்சியம் நூல் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்