உலகத்தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை.விழா படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி 2.11.2023உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்க் கூடல் உரை, நூல்கள் அரங்கேற்றம் மற்றும் நூல் மதிப்புரைக் கூட்டம்.

கருத்துகள்