சிவகங்கை பேராயராக செல்ல இருக்கும் மேதகு லூர்து ஆனந்தம் அவர்களிடமிருந்து பேராசிரியர் கலைமாமணி ஏ.எம்.ஜேம்ஸ் தலைமையில் மனிதநேய மன்றத்தின் சார்பில் வாழ்த்துப் பெற்றனர்.நாள்18.11.2023 இடம் தூய ஜெப மாலை ஆலயம் .மதுரை .

கருத்துகள்