படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! விழிகளை மூடினால் கனவில்/ விழிகளைத் திறந்தால் நினைவில் / வரும் தலைவன்.!

கருத்துகள்