கரங்களில் பாடநூல் வழிமேல் விழி வைத்து தலைவனை எதிர்நோக்கும் தலைவி.கவிஞர் இரா.இரவி

கரங்களில் பாடநூல் வழிமேல் விழி வைத்து தலைவனை எதிர்நோக்கும் தலைவி.கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்