படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! காதல் மரம் காதலர்களுக்கு / போதிப்பது யாதெனில் / சேர்ந்தே இருங்கள் பிரியாதீர் !

கருத்துகள்