சித்தப்பா வெங்கடாசலம் ( ஸ்பிக் ) அவர்களின் தம்பி, இனியநண்பர், பொறியாளர் மாரிமுத்து அவர்களின் மகள் செல்வி சுஜித்ரா B.ARCH... செல்வன் சம்பத்குமார் B.E.திருமண விழாவில் மணமக்களுக்கு " தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு மேல் " நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை .( திண்டுக்கல் )

சித்தப்பா வெங்கடாசலம் ( ஸ்பிக் ) அவர்களின் தம்பி, இனியநண்பர், பொறியாளர் மாரிமுத்து அவர்களின் மகள் செல்வி சுஜித்ரா B.ARCH... செல்வன் சம்பத்குமார் B.E.திருமண விழாவில் மணமக்களுக்கு " தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு மேல் " நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை .( திண்டுக்கல் ) 17.9.2023

கருத்துகள்