வறண்ட வைகை ஆறு.புல்வெளியானது.அந்திமாலையில்.நாள் 7.9.2023.படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்