11.12.2022 திருமங்கலம் இறையன்பு நூலகம்&ஆராய்ச்சி மையம் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி.உடன் இனியநண்பர்கள் நூலக நிறுவனர் பார்த்தசாரதி, முனைவர் ஞா.சந்திரன்,பால இராமலிங்கம்.

கருத்துகள்