நாள் 4.6.2023 இடம் ராயல் கோர்ட் விடுதி . மைத்துனர் ஓரியண்டல் காப்பீடு நிறுவனத்தின் அலுவலர் , மற்றும் தொழிற்ச் சங்கத்தின் பொறுப்பாளர் திரு.இரா. இராதாகிருஷ்ணன் -திருமதி அருணா மணிவிழா மற்றும் பணிநிறைவு பாராட்டு விழாவில் பாராட்டிப் பேசிவிட்டு பொன்னாடைப் போர்த்தி புதிய நூல்கள் வழங்கிய வேளை.உறவினர்கள் ,நண்பர்கள் பலரும் பாராட்டினார்கள்

நாள் 4.6.2023 இடம் ராயல் கோர்ட் விடுதி . மைத்துனர் ஓரியண்டல் காப்பீடு நிறுவனத்தின் அலுவலர் , மற்றும் தொழிற்ச் சங்கத்தின் பொறுப்பாளர் திரு.இரா. இராதாகிருஷ்ணன் -திருமதி அருணா மணிவிழா மற்றும் பணிநிறைவு பாராட்டு விழாவில் பாராட்டிப் பேசிவிட்டு பொன்னாடைப் போர்த்தி புதிய நூல்கள் வழங்கிய வேளை.உறவினர்கள் ,நண்பர்கள் பலரும் பாராட்டினார்கள்

கருத்துகள்