ஒட்டு மொத்த சிங்கப்பூரையே தன் பேச்சால் கட்டி போட்ட இறையன்பு IAS ! - Ira...

கருத்துகள்