படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! ஓவியத்திலும் ஓய்வெடுக்காத / உன்னதம்./ அம்மா !

கருத்துகள்