படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! உயர்திணை யார்?/ கூடி உண்ணும் காகங்கள் / தனித்து உண்ணும் மனிதன் !

கருத்துகள்