படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் / மழைக்கு மழலைக்கு / இலையும் குடையானது !

கருத்துகள்