படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! வறுமையில் வாடிய போதும் / சிறுவனுக்குள் துளிர்த்த / விலங்காபிமானம் !

கருத்துகள்