இன்றைய புத்தக மொழி*

*இன்றைய புத்தக மொழி* 25/05/23 📚📚📚🌹📚📚📚 அவமானத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் *திடமனம் இல்லையென்றால்* கடமையை நிறைவேற்ற முடியாது. - *காண்டேகர்* - 📚📚📚🌹📚📚

கருத்துகள்