படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! வாசிக்கும் பயிற்சி பெற்று / நுட்பமாக வாசித்தால் வரும் இசை / தேனினும் இனிது !

கருத்துகள்