படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! ஓவியத்தில் ரசித்தாலும் / உள்ளத்திற்கு இதம் தரும் / உன்னதம் இயற்கை !

கருத்துகள்