இனிய நண்பர் கவிஞர் திறனாய்வாளர் சேலம் பொன் குமார் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் !

கருத்துகள்