படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! இசை ஞானம் இல்லாவிட்டாலும் / ரசிக்கும்படி இனிமையாகவே / இசைக்கிறான் பாமரன்.!

கருத்துகள்