படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! கொடிய விலங்கான / சிங்கமும் அடிமைதான்/ அன்பிற்கு !

கருத்துகள்