21.5.2023. மதுரை இலக்கியப் பேரவை நூலகத்திற்கு அதன் தலைவர் இனியநண்பர் சண்முக திருக்குமரன் அவர்களிடம் நான் எழுதிய பத்து வகை நூல்களை அன்பளிப்பு வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்