மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் வடக்காடி வீதியில் உள்ள மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகத்தில் 21.5.2023 ஞாயிறு இரவு 7 மணிக்கு கவிஞர் இரா.இரவி "உலகப்பொதுமறை திருக்குறள்"என்ற தலைப்பில் இலக்கிய உரையாற்றுகிறார்.இலக்கிய இன்பம் பருக வருக.

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் வடக்காடி வீதியில் உள்ள மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகத்தில் 21.5.2023 ஞாயிறு இரவு 7 மணிக்கு கவிஞர் இரா.இரவி "உலகப்பொதுமறை திருக்குறள்"என்ற தலைப்பில் இலக்கிய உரையாற்றுகிறார்.இலக்கிய இன்பம் பருக வருக.

கருத்துகள்