சகலை அமரர் பிச்சைமணி நினைவுநாளை முன்னிட்டு அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதிக்கு ரூபாய் 1000 நன்கொடை.

கருத்துகள்