படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! தலைவன் கரம் மீது / தலைவி கரம் பட்டதும் / ஏறியது காதல் மின்சாரம்.!

கருத்துகள்