வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி உருவாக்கம் .மதுரை மண்டிலக் கூட்டம் விழாவில் இயக்குனர் விசயராகவன் கவிஞர் இரா.இரவிக்கு சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டினார்.உடன் பசும்பொன்,பி.வரதராசன்,ரேணுகா தேவி,சத்தியமூர்த்தி

கருத்துகள்