டத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! பெரும் தொல்லை / தூங்க விடுவதில்லை / காதல் நினைவுகள் !

கருத்துகள்