படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

இன்றைய புத்தக மொழி* 04.03.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 நம்பிக்கை என்பது வேறு விசுவாசம் என்பது வேறு கொஞ்சம் சந்தேகமும் கலந்திருப்பதே நம்பிக்கை. நம் நம்பிக்கையில் செய்கூலியும் உண்டு, சேதாரமும் உண்டு. - *இறையன்பு

கருத்துகள்