படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் உண்மை / வழக்கொழிந்த அரிக்கேன் விளக்கை / கூடாக்கிய குருவி.!

கருத்துகள்