மதுரை வாசகர் வட்டம் நூல் மதிபபுரைக் கூட்டம்

மதுரை வாசகர் வட்டம் நூல் மதிபபுரைக் கூட்டம் நூல்: லூ. பீட்டர் அருள்ராயன் எழுதிய நீங்கள்தான் வரலாறு நூல் மதிப்பரையாளர்: திரு. சொல்வேந்தன் நாள்: 11.03.2023 - சனிக்கிழமை - காலை 10.00 மணி இடம்: அல் அமீன் மேல்நிலைப் பள்ளி புதூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் நண்பர்களுடன் தவறாது வருக. ஜி. ராமமூர்த்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்

கருத்துகள்