படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! வாசிக்கத் தெரிந்தவர் / வாசித்தால் அற்புதம்./ தெரியாதவர் வாசித்தால் அபத்தம் !

கருத்துகள்