தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் இளந்தமிழர் இலக்கியப் பயிற்சி பட்டறை தொடக்க விழா

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் இளந்தமிழர் இலக்கியப் பயிற்சி பட்டறை தொடக்க விழாவில் மதுரை உலக தமிழ் சங்க கூட்டரங்கில்தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் இளந்தமிழர் இலக்கியப் பயிற்சி பட்டறை தொடக்க விழாவில் மதுரை உலக தமிழ் சங்க கூட்டரங்கில் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் இளந்தமிழர் இலக்கியப் பயிற்சி பட்டறை தொடக்க விழாவில் மதுரை உலக தமிழ் சங்க கூட்டரங்கில் மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் திரு.தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் உரையாற்றினார், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள், கூடுதல் ஆட்சியர் மாவட்ட முகமை திட்ட அலுவலர் அவர்கள், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் திரு.ஒளவை அருள் அவர்கள், மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள், உதவி ஆட்சியர் (பயிற்சி) திரு. திவ்யான்சு நிகம் இ.ஆ.ப., அவர்கள், மாநகராட்சி துணை மேயர் அவர்கள் ஆகியோர் உடன் உள்ளனர்உரையாற்றினார், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள், கூடுதல் ஆட்சியர் மாவட்ட முகமை திட்ட அலுவலர் அவர்கள், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் திரு.ஒளவை அருள் அவர்கள், மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள், உதவி ஆட்சியர் (பயிற்சி) திரு. திவ்யான்சு நிகம் இ.ஆ.ப., அவர்கள், மாநகராட்சி துணை மேயர் அவர்கள் ஆகியோர் உடன் உள்ளனர்அவர்கள் உரையாற்றினார், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள், கூடுதல் ஆட்சியர் மாவட்ட முகமை திட்ட அலுவலர் அவர்கள், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் திரு.ஒளவை அருள் அவர்கள், மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள், உதவி ஆட்சியர் (பயிற்சி) திரு. திவ்யான்சு நிகம் இ.ஆ.ப., அவர்கள், மாநகராட்சி துணை மேயர் அவர்கள் ஆகியோர் உடன் உள்ளனர்.

கருத்துகள்