என் வாழ்த்துரையுடன் விரைவில் வெளிவர உள்ளது.நூலாசிரியர் கவித்தென்றல். நூர்ஜகான் அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துகள்.கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்