படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !/

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !/ எலும்பும் தோலும் / மட்டுமே மிச்சம் / உன்னத உழவனுக்கு !/

கருத்துகள்