படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! விழிகளின் வழியே / போதை பரிமாறுவதாக / கைதாக நேரிடும் பெண்ணே !

கருத்துகள்