ைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! மருதாணி நன்றாகப் பற்றினால் / தலைவனின் அன்பு அதிகம் / பரப்பப்பட்ட கற்பனையே !

கருத்துகள்