உலகத்திருக்குறள் பேரவை மதுரை அழைப்பிதழ் தமிழ்ச்சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்களுக்கு வழங்கிய வேளை.உடன் கவிஞர் அழகையா.

கருத்துகள்