படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! உன்னை செதுக்கும் உளி உன்வசமே/ தடைகளைத் தகர்த்து / முன்னேறு பெண்ணே!

கருத்துகள்