மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் நடந்த நூல் அறிமுக விழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி .5.3.2023

கருத்துகள்