உலகத்தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை இயக்குனர் அன்புச் செழியன் அவர்களின் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா படங்கள்.இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செல்வம் இராமசாமி கை வண்ணம். 28.2.2023

கருத்துகள்