*இன்றைய சிந்தனை.* 24.03.2023. - வெள்ளி.

*இன்றைய சிந்தனை.* 24.03.2023. - வெள்ளி. எனது வெற்றிகளின் மூலம் என்னை மதிப்பிடாதீர்கள், எத்தனை முறை நான் கீழே விழுந்து மீண்டும் எழுந்தேன் என்பதன் மூலம் மதிப்பிடுங்கள். *-நெல்சன் மண்டேலா* *இனிய வெள்ளி வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்