வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி உருவாக்கம் .மதுரை மண்டிலக் கூட்டம் . 18.3.2023 இடம் மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளி படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்