இன்றைய புத்தக மொழி* 03.03.2023

*இன்றைய புத்தக மொழி* 03.03.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 நிகழ்காலத்தை இறந்த காலம் ஆக்கி அதை எதிர்காலத்தின் மீது சுமத்துவதே ஆசை. - *ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி*

கருத்துகள்