படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! நாளைய விமானியின் / இன்றைய மிதிவண்டி பயிற்சி / வாழ்க!வாழ்க!

கருத்துகள்