இலவச வலி நீக்கும் மருத்துவ முகாம். மணியம்மை பள்ளியில் மருத்துவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார்.புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தலைவர் பி. வரதராசன்,உடன் குருதிக்கொடையாளர் ஜோஸ்,கவிஞர் இரா.இரவி,இராமமூர்த்தி.இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்.

இலவச வலி நீக்கும் மருத்துவ முகாம். மணியம்மை பள்ளியில் மருத்துவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார்.புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தலைவர் பி. வரதராசன்,உடன் குருதிக்கொடையாளர் ஜோஸ்,கவிஞர் இரா.இரவி,இராமமூர்த்தி.இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்.

கருத்துகள்