படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! துப்பாக்கியை விட பலம் மிகுந்தது/ பேனா வாழ்த்தவும் தூற்றவும் / உதவும்!

கருத்துகள்