படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தின்னமுடியவில்லை / தூரத்தில் பஞ்சுமிட்டாய் / ஓ வான்மேகம்.

கருத்துகள்